Анализи

Становища:

Законопроект за допълнение и изменение на НК № 554-01-183
Законопроект за допълнение и изменение на ТЗ от 14.12.2015 г.
Законопроект за допълнение и изменение на ГПК № 654-01-1

Статии:

Отворено писмо до Столична община и Столичен общински съвет.
Позиция на Управителния съвет на Сдружението
АПИ: „почти половината пътища в България са в добро състояние“
Анализ на Закона за частната охранителна дейност – част I