Винетките са законни. Решението е окончателно.

Вчера, на 16.05.2017 г. петчленен състав на Върховния административен съд  отмени Решение №8892 от 14.07.2016 г. по адм.д. № 14071/2015 г. на ВАС, с което бе отменено Постановление на Министерския съвет № 317 от 17.11.2015г. (обн. ДВ бр.91/24.11.2015г., в сила от 10.12.2015г.) за изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“.

По този начин изменението на цената на винетните стикери бе обявено за законосъобразно. Решението е окончателно.

Решението е подписано с особено мнение на съдия Светослав Славов – докладчик по делото.

Пълният текст на съдебния акт* може да прочете по-долу:

 

*Решението е взето от сайта legalworld.bg. Същото към дата 17.05.2017 не е публикувано на интернет страницата на ВАС.

Снимка: www.api.bg