Законопроект за допълнение и изменение на ГПК № 654-01-1

Становище относно Законопроект за изменение и допълнение на Гражданско процесуалния кодекс, № 654-01-1, внесен от н.п. Явор Илиев Хайтов, Светлин Димитров Танчев, Борислав Сабинов Иглев, Румен Маринов Йончев и Георги Александров Ковачев на 14 Януари 2016 год. (ЗИДГПК)

Настоящето становище има за цел изясняване на правната рамка на промените, предлагани от тези народни представители, както и да даде обективен критичен анализ.

Становището е изработено от работна група в състав: Петър Кьосев