Законопроект за допълнение и изменение на НК № 554-01-183

Становище относно Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 554-01-183, внесен от н.п. Георги Кадиев на 03 Декември 2015 год.

Настоящето становище има за цел изясняване на правната рамка на промените, предлагани от н.п. Георги Кадиев, както и обективен критичен анализ.

Становището е изработено от работна група в състав: Николай Д. Димитров и Николай П. Панайотов.