Законопроект за допълнение и изменение на ТЗ от 14.12.2015 г.

Становище относно Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, публикуван за обществено обсъждане на 14.12.2015 г.

Настоящето становище има за цел изясняване на правната рамка на промените, предлагани от Министерство на правосъдието, както и обективен критичен анализ.

Становището е изработено от работна група в състав: Николай Д. Димитров и Николай П. Панайотов.