Партньори

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК)

Индустриален Клъстер Сигурност (ИКС)

Сдружение Лидери за Европейско Образование - ЛЕО