Поверителност

Кои сме ние?

Ние сме Сдружение „Център за законодателни оценки и законодателни инициативи“ регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 176946698, имейл: office@lic.bg; телефон: +359 884 365707 (по-нататък за краткост наричано „Сдружението“),

Настоящето Уведомление за поверителност се прилага за интернет страницата: www.lic.bg („уебсайтът“, „страницата“) и има за цел да информира посетителите на страницата относно начина, по който се събират и обработват данни.

За всеки друг случай, в който Сдружението събира и обработва Ваши данни, ще Ви бъде предоставена аналогична информация към момента на получаването им – напр. когато кандидатствате за членство; започнете работа при Сдружението и др.

Какви Ваши лични данни обработва Сдружението ?

Сдружението  може автоматично да събира следната информация чрез този уебсайт:

  • Техническа информация, включително адреса на интернет протокола (IP), използван за свързване на компютъра Ви с интернет, информация за влизане, тип и версия на браузъра, настройка на часови зони, видове и версии на браузъра, операционна система и платформа;
  • Статистическа информация за посещението Ви, включително брой уникални посещения, продължителност на посещенията на определени страници, превъртане, кликвания), методите, използвани за прелистване от страницата, трафични данни;

Статистическите данни и обобщени трафични отчети не съдържат данни, които биха могли да бъдат свързани с отделен посетител на уебсайта.

Сдружението също така може да събира и друга информация, ако решите да идентифицирате себе си (или по друг начин да ни предоставите лична информация), в това число Вашето име, електронен адрес и всякаква друга информация, която решите да споделите с Сдружението , например при отправено искане или запитване чрез формата за контакт на интернет страницата.

На какво основание и за какви цели Сдружението  ще използва Вашите данни?
Обработването на Вашите данни се необходимо за целите на легитимните интереси на Сдружението  и по-конкретно за следните цели:

  • подобряване съдържанието и функционалността на интернет страницата;
  • отговаряне на Вашите искания, запитвания и оплаквания и поддържане на отношенията с Вас;

За какъв срок Сдружението  съхранява Вашите лични данни?

Сдружението съхранява Вашите лични данни не по-дълго от необходимото за изпълнение на целите, за които те са били обработени (събрани) и за всяка друга допустима и свързана цел в съответствие с местните закони и подзаконови нормативни актове и легитимните ни бизнес интереси.

Друга важна информация

Този уебсайт може да предоставя връзки към интернет страници на трети страни. Посочената тук информация не важи за тези сайтове. Моля, уверете се, че сте проверили секциите за правни въпроси и правилата за поверителност на всеки сайт, до който осъществявате достъп.

“Бисквитки”

Сдружението може да използва “бисквитки” на интернет страницата си с цел персонализиране съдържанието й, подобряване функционалността и развитие на уебсайта. Бисквитките могат да съдържат идентификационни номера, обикновено съчетание от числа и букви, които са уникални за Вашия браузър. Ако не искате “бисквитки” да бъдат поставени на устройството, чрез което достъпвате настоящата интернет страница, препоръчително е да актуализирате съответните настройки на браузъра си, да използвате поверително сърфиране при посещаване на нашия сайт или да използвате инструментите за защита на проследяването.

Има много сайтове, като например aboutcookies.org, които дават съвети относно настройките на “бисквитките” и как да ги промените.

Вашите права по отношение на личните Ви данни
Във всеки момент, докато Сдружението  притежава или обработва личните Ви данни, Вие, субектът на данните, имате следните права:

  • Право на достъп до личните Ви данни, включително под формата на тяхно копие: да знаете дали обработваме Ваши лични данни, какви категории, за какви цели и на кого ги разкриваме;
  • Право да поискате актуализиране (коригиране) на непълни, неточни, неуместни или остарели данни. Освен това може да ограничите обработването, ако: обработваме Вашите лични данни без правно основание; след осъществяване на целите, за които са били събрани; ако сте възразили срещу обработването на основание „легитимен интерес“. В този случай ние няма да ги обработваме, докато не проверим това твърдение.
  • Право да възразите срещу изцяло автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, ако ние започнем да извършваме такова (за което ще Ви уведомим), при наличие на друго законово основание или когато обработването е за целите на директния маркетинг.
  • Право да поискате да изтрием Вашите лични данни, но е възможно да сме законово задължени да съхраняваме тази информация и да не я изтриваме (или да ограничим обработването за известен период от време, като в такъв случай ще се съобразим с искането за изтриване едва след като сме изпълнили тези изисквания).
  • Право да поискате данните, които съхраняваме за Вас, да ви бъдат предоставени в общоизползван формат, подходящ за четене от машина (напр. компютър), и/или да бъдат предадени на друга организация, но само когато обработваме данните Ви въз основа на договор или Вашето съгласие и обработването се извършва автоматично.
  • Ако смятате, че Вашите права на неприкосновеност и защита на личните данни са нарушени, можете да се обърнете към българската Комисия за защита на личните данни  ( София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2; телефон: +359 2 91 53 518; факс: +359 2 91 53 525; адрес на електронна поща:  kzld@cpdp.bg) или да заведете съдебно дело срещу Сдружението  (или друг администратор на данни).

Как да упражните правата си?

За да упражните някое от правата си, можете да се свържете с формите за контакт, предоставени в началото на настоящото уведомление.

Сдружението  може да поиска да предоставите допълнителна информация, необходима за потвърждаването на самоличността Ви.