Ръководство

Управителният съвет ръководи и контролира дейността на Сдружението и на Председателя на УС, осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание, взема решения по въпроси от неговата компетентност, а за резултатите от работата си се отчита пред Общото събрание. Членовете на управителния съвет и неговият председател представляват Сдружението заедно и поотделно пред трети лица и държавните, международните и местни органи.

Николай Димитров
Председател на Управителния съвет

Nikolay DimitrovПридобива професионална квалификация като “Специалист по фирмено управление” в Института по дипломна и следдипломна квалификация към УНСС.

През 2014 г. Придобива магистърска степен по специалността “Право” в Юридическия факултет на Софийския университет  “Свети Климент Охридски” и юридическа правоспособност.

На длъжност Председател на Управителния съвет от създаването на Сдружението.

адв. Петър Кьосев
Член на Управителния съвет

_MG_2698Магистър по право, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Юридически  факултет.

Магистър по право (LL.M.), Tilburg University, Холандия.
Профил: Law and Technology.
Специализация: Защита на лични данни, Интелектуална собственост, Е-търговия, Е-здраве, Биотехнологии.

Адвокат от Софийската адвокатска колегия.

Сътрудник в “Департамент за правна култура” и част от екипа на проекта “pravatami.bg” в периода 2012 г. – 2014 г.

адв. Николай П. Панайотов
Член на Управителния съвет

Nikolay Panayotov.picМагистър по право. Завършва Юридическия факултет към Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Към настоящия момент е адвокат в реномирана адвокатска кантора в гр. София с насоченост гражданско и търговско право.

Адвокат от Софийската адвокатска колегия.

Участва активно в граждански инициативи.

 

Тук може да откриете актуална версия на Устава на Сдружението.